Vi har arbejdet i adskillige år med mange typer opgaver inden for både det organisationspsykologiske område, inden for undervisning – og inden for det behandlingsmæssige, terapeutiske område.
Kombinationen af arbejdet med både private, familiemæssige problemstillinger – og faglige, arbejdsmæssige, samarbejds- og organisatoriske problemstillinger har givet os mange erfaringer med menneskelige og sociale udviklings- og forandringsprocesser. Opgaver i forhold til begge disse områder inspirerer hele tiden vores arbejde og videreudvikling af tilgange.

Vi arbejder med:

  • Konsulentopgaver (organisatoriske og samarbejdsmæssige problemstillinger, konflikter, sammenlægninger, teamudvikling)
  • Supervision og coaching til grupper/ individuelle.
  • Undervisning – kortere og længerevarende forløb ( i forhold til konsulentfunktionen, kommunikation, supervision, terapi og behandling).
  • Terapi og rådgivning i forbindelse med individuelle problemstillinger og til par og familier (søskende, unge og deres forældre, voksne børn og deres forældre).

Vi arbejder primært med inspiration fra systemisk og narrativ tænkning og de metoder og praksisformer, som er udviklet her indenfor.

Inden for de systemiske retninger er der udviklet brugbare og konstruktive metoder til at arbejde med kommunikation , relationer, positioner og mønstre i såvel private familiemæssige sammenhænge, som i professionelle, samarbejdsmæssige og organisatoriske sammenhænge.

I vores arbejde bidrager de narrative praksisformer til også at have fokus på den enkeltes meningsskabelse og udvikling af righoldige forståelser for sig selv – og i relationen til andre.

Til sammen giver disse to tilgange et righoldigt repertoire af fremgangsmåder, som kan bruges forskelligt afhængigt af opgaven og de personer, vi arbejder med. Der er, på baggrund af vores erfaringer, ingen metoder, der altid virker uafhængigt af konteksten. Derfor vælger vi altid omhyggeligt, hvilke fremgangsmåder vi vil gøre brug af i forhold til den specifikke opgave og de specifikke ønsker.
Vi er begge autoriserede psykologer og er godkendte af Dansk Psykolog Forening som specialister og supervisorer inden for psykoterapi og inden for arbejds- og organisationspsykologi.
Vi har omfattende efteruddannelser inden for systemisk tænkning og metode. (P. Lang, G. Cecchin, L. Boscolo, L. Fruggeri, E. Asen m.fl.). Inden for narrativ praksis er vi uddannet hos M. White, D. Epston, M.Carrey m.fl.