5-dages kursus i systemisk og narrativ teori og metode ”Anden teoretisk referenceramme”

30 timers forløb

Oprettes efter nærmere aftale.

Kurset tilrettelægges for psykologer på vej mod specialistgodkendelse i
psykoterapi med børn eller med voksne. Kurset er godkendt af Psykoterapeutisk
Fagnævn med 30 timer ift. ”Anden teoretisk referenceramme” 12.4.4.2.3. Alle
interesserede psykologer kan deltage.

Undervisere: cand.psych. Ane Wermer og cand.psych. Annette Mortensen.
Begge er godkendte specialister og supervisorer af Dansk Psykolog Forening inden for psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi.

Indhold: Kurset er en indføring i de vigtigste teoridannelser, der ligger til grund for systemisk og narrativ terapi – og de metodiske implikationer.
Centrale begreber og teoridannelse inden for disse to retninger vil blive præsenteret, og der vil indgå øvelser til forståelse for de praktiske metodiske implikationer.
Der er en del lighedspunkter mellem den senere systemiske tænkning og den narrative tænkning, da de to retninger er inspirerede af hhv. socialkonstruktionistiske og post-strukturalistiske teoridannelser.
De har udviklet metoder, der supplerer hinanden, hvilket indebærer et rigt repertoire til brug i terapeutiske samtaler.
Vi vil bruge de tre første dages undervisning til at fokusere på centrale sider af systemisk teori og metode og dernæst to dage med fokus på den narrative teoridannelse samt et udvalg af narrative samtalemetoder.

Følgende temaer vil indgå:

  • Systemisk – relationel teori og terapi. Det systemiske idégrundlag.
  • Systemisk forandringsteori.
  • Systemisk interviewmetode og udvikling af spørgsmålsrepertoire.
  • Socialkonstruktionisme: meningsskabende systemer, sprog og identitet.
  • Det narrative idégrundlag, diskurser og magt.
  • Dobbeltlytning og "det fraværende, men implicitte".
  • Righoldig historieudvikling. Eksternaliserende tankegang og sprogbrug.
  • Bevidning.

Form: Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem teorioplæg, øvelser til
forståelse for de metodiske tilgange til terapi, samt diskussion og samtale i plenum.

Deltagerantal: Min. 6, max.10.

Tid & sted: Undervisningen vil foregå 5 dage fra 9.00 til 16.00 i Klosterstræde 23, 1. sal tv. 1157, Kbh. K.
(10 min. gang fra Nørreport).

Forplejning: Der vil blive serveret kaffe/the og frugt i løbet af dagen, men frokost er ikke
inkluderet i kursusprisen. (Der er et stort udvalg af frokoststeder i området).

Pris: Pr. deltager 9.000 kr. + moms. Hvis du selv betaler hele beløbet og ikke er momsregistreret, skal
du ikke betale moms

Tilmelding: Kontakt Ane Wermer

Betalingen falder i én rate efter afltale.

Nærmere oplysninger fås hos Ane Wermer og Annette Mortensen