Supervisions- og inspirationsgruppe for psykologer med supervisor opgaver
Forår 2019 – 5 dage fra kl. 9 – 13.

Ved cand.psych. Ane Wermer, godkendte af Dansk Psykolog Forening som specialist og supervisor indenfor psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi.

Gruppen er for dig som varetager supervision som en del af dine arbejdsopgaver:

  • Intern supervision af yngre psykologkolleger.
  • Intern supervision af andre faggrupper (hvor du måske også selv har opgaver i forhold til sagen).
  • Ekstern supervision.
  • Gruppen er også for dig, som arbejder i selvstændig praksis og påtager dig eksterne supervisionsopgaver – individuel supervision eller supervision i grupper.

Psykologer, der arbejder med individuel supervision – og specielt med supervision i grupper, erfarer hurtigt de udfordringer, der kan være omkring spørgsmål som rammesætning, frivillighed/ufrivillighed, lederdeltagelse, samarbejdskonflikter, stemning, hierarki, organisatorisk omstrukturering, blandede faggrupper etc.
Gruppen er tænkt som et forum for refleksion, inspiration og udvikling af deltagernes repertoire med afsæt i de konkrete supervisionsopgaver og de konkrete organisatoriske kontekster, som deltagerne superviserer i.
I gruppen får alle deltagere mulighed for at få supervision på egen supervisionspraksis, og deltagerne vil blive inddraget i hinandens temaer og problemstillinger gennem reflekterende teamarbejde, narrativ bevidning og andre teamformer.
Der vil endvidere indgå korte metode- og teorioplæg i relation til deltagernes medbragte problemstillinger og interesser – og der vil undervejs i forløbet blive udleveret relevant litteratur.

Deltagerantal: max. 8, min. 6 deltagere

Tid og datoer: 5 dage fra kl. 9-13,
Den 1/4, 23/4, 21/5, 5/5 & 25/6 2019.

I alt 20 timers supervision af supervision .

Sted: Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157, Kbh. K
Pris: kr. 7.000,- + moms, inkl. morgenkaffe/the og frugt på gruppedagene (Rabat: Hvis du selv skal betale hele beløbet og ikke er momsregistreret, skal du ikke betale moms).
Tilmeldingsfrist senest: den 11. marts 2019.
Betalingen falder i én rate den 15. marts 2019. Herefter er din tilmelding bindende.
Nærmere oplysninger fås ved at kontakte Ane Wermer.
Tilmelding: til Ane Wermer.