Personlig udviklingsgruppe/egenterapigruppe for psykologer - Forår 2019 og Efterår 2019

Ved cand.psych. Ane Wermer.
Aut.,specialist- og supervisorgodkendt indenfor psykoterapi & arbejds- og organisationspsykologi.
Her er muligheden for, at psykologer kan afprøve de systemiske og narrative terapeutiske metoder i forhold til sig selv.
Gruppen er tænkt som en personlig udviklingsgruppe/egenterapigruppe for psykologer, der ønsker at blive klogere på sig selv, egne historier, præmisser, vaner og måder at kommunikere og relatere sig til andre på.

Form:
Alle deltagere vil blive involveret i terapeutisk arbejde. Deltagerne afgør selv, hvilke problemstillinger og aspekter fra deres personlige private eller personlige professionelle liv, de ønsker at arbejde med i gruppen.
Deltagerne vil blive inddraget i hinandens problemstillinger gennem reflekterende team arbejde, narrativ bevidning og andre teamformer. Der vil endvidere indgå refleksions-øvelser samt relevant litteratur i forlængelse af deltagernes ønsker, de anvendte metoder og de præsenterede problemstillinger.

Deltagere:
Psykologer der har interesse for systemisk og narrativ tænkning og praksis og som ønsker at arbejde med sin personlige private og professionelle historie – og relationelle mønstre.

Deltagelse i gruppen tæller i forhold fælleskravene for specialistuddannelserne som 30 timers personligt udviklingsarbejde i gruppe (2.3).

Deltagerantal:
Max. 8 psykologer, min. 6.

Tid og datoer:
5 dage fra kl. 9-16.
Forår: 3/5, 22/5, 6/6, 17/6, 26/6 2019.
Efterår: 11/9, 30/9,10/10, 21/10, 6/11 2019

Sted: Klosterstræde 23, 1. tv.,1157, Kbh. K

Pris: kr. 12.000,- ex. moms. (Rabat: Hvis du selv skal betale hele beløbet og ikke er momsregistreret, skal du ikke betale moms).
Prisen inkluderer kaffe/the, morgenbrød og frugt på gruppedagene, samt materialer. Frokost er ikke inkluderet (der findes et stort udvalg af frokoststeder i området).

Tilmeldingsfrist: hhv.1/4 og 12/8 2019
Betalingen falder i én rate hhv. 15/4 og 15/9 2019 – din tilmelding er herefter bindende.

Tilmelding: Ved Ane Wermer. Hvis du har spørgsmål vdr. deltagelse i gruppen er du velkommen til at kontakte mig her.