Undervisning

Vi tilbyder undervisning i forhold til terapi, behandlingsopgaver, pædagogiske opgaver, samt i forhold til supervisions- og konsultative opgaver.
Undervisningen tilrettelægges tidsmæssigt og indholdsmæssigt i forhold til jeres behov og ønsker.

Det kan være som 1-2 dages forløb, flere ½ dage eller et længerevarende forløb.
Undervisningen vil tage afsæt i den systemiske og/eller narrative teori og metode.
Vi varetager undervisning i:

  • Systemisk og narrativ teori og praksis
  • Den interne og eksterne konsulents arbejde, roller og positioner
  • Supervision
  • Systemiske og narrative samtalemetoder
  • Terapi med individuelle klienter, par og familier
  • Kriser og traumer
  • Konflikthåndtering/mediation

Undervisningen vil blive tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teoripræsentation og træning. Vi lægger i undervisningen vægt på at give deltagerne mulighed for udvikling af praktiske, brugbare færdigheder til understøttelse af den enkeltes faglighed og i forhold til de aktuelle arbejdsopgaver og den organisatoriske kontekst.