Individuel terapi, parterapi og familieterapi

Individuel terapi, parterapi og familieterapi

Vi tilbyder individuel terapi til voksne og unge.
Samtalerne tager udgangspunkt i dine problemstillinger og din måde at forstå dit liv og verden på. Du kan opleve, at du befinder dig i en vanskelig livssituation, hvor du står over for svære valg. Du kan have været udsat for hændelser, som har været/er belastende for dig. Relationen til én eller flere personer kan være så krævende for dig, at du har brug for at få talt om den. Der kan være erfaringer, der har bragt tvivl eller usikkerhed ind i dit liv. Følelser som måske spænder ben for dig. Eller du kan føle dig ramt af stress. Eller du kan have mistet et menneske, du har stået nær. Eller du kan have brug for at tale om dit liv og din situation af helt andre grunde.
Samtalerne tager udgangspunkt i systemisk og narrativ tænkning og praksis.

Det betyder at:

  • Det altid er dig, der bestemmer, hvad der er vigtigst at tale om og siden hen, hvordan du bedst kan handle.
  • Vi udover at tale med dig om dine vanskeligheder, det du ”bøvler med”, også sætter fokus på, hvad der er vigtigt for dig i dit liv – og fokus på dine ressourcer og din handlekraft.
  • Vi også sammen vil undersøge, hvilke vigtige relationer, der har betydning for den situation du er i.
  • Du kan have brug for enkelte samtaler eller et længere forløb. Begge dele er muligt.
  • Samtalerne vil være præget af en samarbejdende relation, hvor dine vanskeligheder, dilemmaer og ressourcer udforskes i fællesskab.

Vi tilbyder parterapi
Parsamtaler er for jer, der oplever problemer i jeres samliv og ikke længere synes, at I selv kan komme videre, enten fordi jeres kommunikation er blevet vanskelig, fordi I måske hele tiden støder sammen på grund af uenigheder, der opstår måske misforståelser og I ender konstant i skænderier, som ingen af jer egentlig ønsker.
Eller I oplever langsomt at være gledet fra hinanden – at I måske mere og mere lever parallelle liv og det er småt med oplevelsen af kærlighed og nærvær.
Det kan være meget forskelligt, hvad der ligger til grund for vanskeligheder og mistrivsel i parforholdet, men længerevarende gensidig mistillid, utryghed, sårbarhed og oplevelse af manglende forståelse og omsorg kan være vanskelig at overkomme på egen hånd. Ofte bliver det værre og værre, hvis ikke der bliver gjort noget ved det.
Parsamtaler kan også være rådgivning i forhold til vanskeligheder med børn/unge/pårørende.
I parsamtaler taler vi med jer på skift, mens den anden part lytter. I kommer altså skiftevis til at være i en lytte- og en taleposition. Det betyder, at I hver især ved hjælp af vores spørgsmål får mulighed for at udfolde jeres individuelle perspektiv og forståelse for situationen. Dette er tit ikke muligt, når I er på egen hånd, fordi I ofte vil se helt forskelligt på situationen og derfor vil have svært ved ikke at afbryde hinanden. Den part, der kun kan lytte, hører ofte efter på en anden måde, når der ikke er mulighed for at tale. Og den part, der taler, får mulighed for at udtrykke sig uden at skulle forsvare sig eller blive afbrudt. Det betyder, at I kun i mindre grad kommer til at samtale direkte med hinanden. Denne samtaleform gør det muligt at forstå hinandens oplevelser, holdninger intentioner og følelser

Vi tilbyder familiesamtaler til forældre og deres unge eller voksne børn
I familier kan der opstå situationer, hvor uenigheder mellem to eller flere kommer til at fylde så meget, at lysten til at være sammen bliver truet, fordi ingen føler sig forstået. Der opstår skænderier, som styrer samværet i familien. Nogen bliver mismodige og kede af det, andre er måske vrede, men det er ofte fælles for alle, at det er en opslidende situation.
I familiesamtalerne skaber vi plads for, at I alle kan udtrykke, hvordan I hver især ser på situationen. Vi undersøger hver enkelt persons perspektiv – og intentionen med den måde han/hun udtrykker sig på eller handler på. Det er tilnærmelsesvist de samme metoder, vi gør brug af i familiesamtaler som i parterapi.