Supervision og coaching

Vi tilbyder supervision af professionelle, både i samarbejdende teams, i andre grupper og individuelt.

Supervision er en flydende betegnelse for et aftalt samarbejde mellem en erfaren professionel, der som supervisor styrer arbejdet og de professionelle, der ønsker et udviklings- og inspirationsrum, hvor der både kan arbejdes med konkrete opgaver og fælles temaer eller problemstillinger. Hensigten med supervision er at udvikle den enkeltes og teamets arbejde, skabe klarhed, udvikle metodiske tilgange, egen personlig-faglig tilgang til arbejdet og nye perspektiver på arbejdet og de fælles erfaringer.

Det kan være professionelle med forskellige typer faglige baggrunde, som arbejder med behandling, terapi, konsulentfunktioner, projektarbejde, supervision, eller rådgivning, dvs. inden for den sociale sektor, sundhedssektoren, undervisningssektoren, pædagogik, arbejdsmiljø og organisation.

Vi aftaler og tilrettelægger supervisionen i tæt samarbejde med de professionelle og ledelsen. Ofte vil ønsket være et antal supervisionsmøder over en længere periode. Der evalueres løbende, så tilgangen og fremgangsmåden er i overensstemmelse med ønskerne og kulturen i de pågældende regier. Supervision skal give mening for alle deltagere, være relevant og til hjælp.

Vi arbejder med supervision i forhold til både offentlige og private regier.

Professionelle, der arbejder med samtaler med borgere/klienter, kan have gavn af live-supervision, dvs. supervision, der tager udgangspunkt i den enkelte supervisands dvd-optagelser af samtaler.

Vi tilbyder også supervision med inddragelse af borgere/klienter/ kunder efter nærmere aftale.

Vores supervisionsarbejde er funderet på den systemiske og narrative referenceramme. Det vil bl.a. sige, at vi har fokus på interviews, der udfolder og udvider supervisandens forståelse, ideer, vanskeligheder og handlemuligheder, ligesom der bliver arbejdet med forskellige former for inddragelse af resten af teamets eller gruppens overvejelser og erfaringer.

Coaching

Begrebet coaching er også en flydende betegnelse. Coaching anvendes oftest i forbindelse med ledere og konsulenter, der ønsker sparring/rådgivning i.f.t. dres rolle, position og opgavefelt. Mange bruger også begrebet supervision her, da der har udviklet sig forskellige betegnelser inden for forskellige organisationer og faggrupper.

Når ledere, koordinatorer eller konsulenter ønsker coaching er det ofte et ønske om individuel coachingvil det ofte være i forbindelse med et ønske om fokus på samarbejde, koordinering eller ledelse.

Indhold, fremgangsmåde og omfang vil blive aftalt mellem parterne på samme måde som i.f.t. supervision.