Konsulentbistand

Vi tilbyder konsultative ydelser til teams, afdelinger og organisationer.

Begrundelser for ønsker om konsulentbistand fra en ekstern konsulent kan være mangeartede. Det kan være, når et team eller afdeling er kørt fast og trænger til inspiration til arbejdet og samarbejdet, ved omlægninger af strukturer og dermed arbejdsgange, ved stærke uenigheder eller konflikter, der forstyrrer samarbejdet og arbejdet, når en arbejdsplads/afdeling/team har været igennem svære perioder og trænger til et løft, etc.

Hensigterne er naturligvis ligeså forskellige; de kan gå fra ønsket om at mildne samarbejdet, løse op for konflikter og stærke uenigheder, skabe afklaring ift. tilrettelæggelsen af arbejdet og koordinering af samarbejdet, skabe bedre klima, skabe større gensidig forståelse, udvikle fælles fokus etc .

Alt dette indebærer et fælles arbejde med og fokus på de samarbejdsmæssige relationer og kontekster. Det vil oftest omfatte både samarbejdet mellem medarbejdere indbyrdes, mellem medarbejdere og ledere, og mellem medarbejdere og koordinatorer.

Konsultative opgaver indebærer et stort for-og samarbejde mellem konsulent og arbejdsplads om tilgangen til opgaven, så man sammen sikrer sig, at der er klarhed omkring opgaven og fremgangsmåde både for arbejdspladsen og konsulenten. Der skal udvikles lokale fremgangsmåder, der giver mening i den givne sammenhæng.

Konsulentbistanden kan være af et omfang fra ½ dage, hele dage eller flere dage, og vil ofte tilrettelægges over en periode, så man sikrer opfølgning og implementering.

Også her arbejder vi med fremgangsmåder, der vægter i talesættelse af de forskellige, lokale erfaringer og ønsker til fremtiden.